Velkommen til Summercamp - Ny og spennende aktivitetsuke i uke 26 med Jr. gruppa som trenere. Fortsatt ledige plasser. Meld dere på nå, for å sikre dere en plass!

Postet av Kjelsås Idrettslag den 22. Mar 2021

Kjelsås Langrenn inviterer til en ny trenings/aktivitetsuke i uke 26, dvs mandag 28. juni – fredag 2. juli og vi er så heldige å få støtte av Møller Eiendom til etablering av denne uken! Opplegget er for barn/ungdom fra 2012 til og med 2006/2007 årgang og Kjelsås sine dyktige juniorer vil være trenere. Det vil være begrenset med plasser og i utgangspunktet vil påmeldingen i år kun være åpen for medlemmer av Kjelsås IL! Det vil likevel kunne åpnes opp for andre deltakere nærmere arrangementet, dersom smittevernsituasjonen tillater det og det er plass.

I denne uken vil det vil bli lagt vekt på langrennsrettet trening som styrke, spenst, kondisjon, hurtighet og balanse. Hovedaktivitetene vil være rulleski, sykling, løping, orientering og ballspill på forskjellige arenaer i nærmiljøet.  Aktivitetene varer fra kl. 09.00 til kl. 14.00 hver dag, inkludert lunsjpause. Det vil være ledere og trenere til stede fra kl. 08.30 til kl. 14.30. Hver enkelt må ta med sin egen drikkeflaske og matpakke til lunsj, vi serverer frukt og smoothie! Fredagen blir det grilling av pølser!

Påmeldingen holdes åpen til arrangementet er fulltegnet. Deltakeravgift kr. 1.100,- Uken kan endres eller avlyses på kort varsel,  dersom smittesituasjonen ifm Covid-19 tilsier det. Deltakeravgiften vil da refunderes, med fratrekk av et adm/påmeldingsgebyr. Mer detaljert program vil bli sendt ut i slutten av mai.

Vi gleder oss til å se mange treningsglade barn og ungdom på Summercamp! For spørsmål, send gjerne e-post til: tove@kjelsaas.no 

Påmelding: https://www.deltager.no/event/summercamp_28062021

Invitasjonen vil også bli sendt på mail via oppmann i din gruppe! Om klassene blir fulltegnet er det mulig å stå på venteliste. Send da en e-post til tove@kjelsaas.no med navn og årskull.

 Vi håper å se deg på Summercamp 2020!

Det kommer egen invitasjon til Multisportuka (Uke 32) rett over påske!


Sportslig hilsen 

Kjelsås IL Langrenn

 

 
Hva gjør vi når noen har positiv Covid-test?

Postet av Kjelsås Idrettslag den 16. Mar 2021

Oppdages det smitte i en treningsgruppe gjøres følgende:

 1. Sørg for at alle som er i treningsgruppen og har trent med gruppen den siste uken blir orientert snarest og personlig per telefon. I tillegg til til å ringe kan det brukes andre kanaler som er hensiktsmessige for treningsgruppa.
 2. NB: Avklar med den som har testet positivt at vedkommende godkjenner at det opplyses om hvem det er (en tillatelse gjør jobben mye enklere). Om vedkommende ikke gir samtykke skal det ikke opplyses/komme frem hvem det er.
 3. Karantenebestemmelser- FHI. Testing som alternativ til karantene.  Fra 16. august kan personer under 18 år som defineres som nærkontakter, men ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, unntas smittekarantene ved å følge testregime i samsvar med kommunens retningslinjer (§ 4 tredje ledd), står langt ned i linken.
 4. Smitteteam Vest orienters så raskt som overhode mulig, tlf: 40411520 åpnet til kl 20:00 (varsles pr. tel) / epost: smitteteam.vest@bva.oslo.kommune.noDet er felles smitteteam for Frogner, Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker 

Smitteteamet trenger følgende opplysninger:

 1. Datoer og klokkeslett for treninger siste syv dager og lokasjon(er) for trening 
 2. Når den positive tok test og fikk svar
 3. Hvem som som har fått positiv test, om det er gitt samtykke til å opplyse om det
 4. Komplett liste med navn og telefonnummer på alle som var tilstede inkludert trener(e) og andre
 5. Hvor nært den smittede har vært andre (f. eks. en meter, to meter eller mer)

Andre som skal/bør orienteres:

 1. I idrettslaget skal gruppeleder i idretten og daglig leder Truls Nygaard (90104343 / truls@kjelsaas.no) informeres.
 2. Den som har testet positivt bør også informere andre de har vært i kontakt med de siste syv dagene (skole, andre aktiviteter, venner osv.) 

Link med kontaktinfo til smitteteam og bydelsoverleger i Oslos bydeler  https://diakonhjemmetsykehus.no/Documents/For%20fastleger%20og%20andre%20henvisere/Bydelsoverleger%20og%20smittevernteam%20i%20Oslo%20januar%202021.pdf

Bidra der du kan for å få ned smitten:
MØT FÆRREST MULIG - HOLD AVSTAND - VASK HENDER - BLI HJEMME OM DU FØLER DEG SYK - FØLG RÅD OG REGLER
Styrkede smittevernstiltak og råd

Postet av Kjelsås Idrettslag den 10. Mar 2021

Fra i dag 10. mars gjelder nye smittevernstiltak i Oslo kommune.

Budskapet fra myndighetene er at - Alle bør unngå besøk, ha færrest mulig nærkontakter og holde størst mulig avstand.

I Kjelsås IL er det mange som driver flere idretter i idrettslaget. På pressekonferansen i går det ble oppfordret til å vurdere hvor mange fritidsaktiviteter en driver med.

Vi oppfordrer også til dette og at alle i de to neste ukene prøver å begrense seg til en aktivitet/idrett i idrettslaget. Vi ber også at det gis beskjed til trener/lagleder om du velger å prioritere en annen aktivitet/idrett i perioden.    

Vi må alle bidra der vi kan for å få ned smitten:
MØT FÆRREST MULIG - HOLD AVSTAND - VASK HENDA - BLI HJEMME OM DU FØLER DEG SYK.

Dersom det samles for mange mennesker på et anlegg samtidig, kan anlegget bli stengt noe vi ønsker å unngå.

Takk for at du bidrar.

Se pressekonferansen, her
Link til kommunen hjemmeside, her
Link til Oslo idrettskrets, herOppdatering smitteverntiltak Oslo kommune

Postet av Kjelsås Idrettslag den 9. Mar 2021

Pressekonferanse 21. mai - Oslo kommune - link klikk her

Link til Oslo kommune - oppdateres.

Utdrag fra pressekonferansen på det som omhandler idrett.

 • Treningssentre og svømmehaller åpnes. Det vil være strenge begrensninger på antall, strenge krav til avstand og blant annet forbud mot gruppetrening
 • Det åpnes for innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, i grupper på inntil 20 personer.
 • Voksne over 20 år kan trene og øve på sine idretts- og fritidsaktiviteter individuelt innendørs, men ikke i grupper.
 • For utendørs idretts- og fritidsaktiviteter endres gruppestørrelsen fra 20 til 30 for barn og unge under 20 år, og fra 10 til 20 personer for voksne.
 • Arrangementer innendørs for inntil 20 personer tillates når det er faste, tilviste plasser. 
 • Det er tillatt med inntil 50 personer til stede på arrangementer utendørs, når det er faste tilviste plasser. Uten faste plasser er det tillatt med inntil 30 personer.

Dette gjelder fra onsdag 26. mai


Pressemelding 11. mai

Ingen endringer for idretten. Tiltakene forlenger til og med 27. mai.


Pressekonferanse 5. mai.

Ingen endringer for idretten. Tiltakene gjelder til 20. mai.


Pressekonferanse i dag 27. april  - Oslo kommune.

Alle dagens smittevernregler hva gjelder idrett videreføres frem til og med 12. mai – med noen endringer for utendørsaktivitet (uthevet):

Fra og med i dag, 27.04, åpnes det opp for at barn og unge under 20 år kan trene i grupper på maks 20 personer utendørs. Denne aldersgruppen kan unnlates fra reglen om å holde 1 meter avstand dersom det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. 

Voksne kan bedrive organisert trening i grupper på maks 10 personer, så lenge de holder én meter avstand til hverandre til enhver tid. Egenorganisert aktivitet for voksne bør ikke finne sted på tidspunkter der det er organisert trening for barn og unge på anleggene.


Gjeldende smittevernregler vil dere alltid finne her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/trening-idrettsanlegg-og-svommehaller/ (oppdateres ila dagen i dag).

- MØT FÆRREST MULIG - HOLD AVSTAND - VASK HENDA - BLI HJEMME OM DU FØLER DEG SYK -Pressekonferanse i dag 14. april - Oslo kommune.

 Alle dagens smittevernregler videreføres frem til og med 29. april – med én endring for utendørsaktivitet (uthevet):

 Fra og med torsdag 15. april åpnes det opp for at barn og unge til og med ungdomsskolealder kan trene i grupper på maks 10 personer utendørs, uten å holde 1 meter avstand dersom det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. For barn og unge fra og med videregåendeskolealder gjelder fortsatt regelen om å holde 1 meter avstand til hverandre i grupper på maks 10 personer utendørs.

For voksne frarådes det å bedrive organisert trening.

Gjeldende smittevernregler vil dere alltid finne her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/trening-idrettsanlegg-og-svommehaller/


OPPDATERT 26.MARS; Ingen endring i smittevernregler gjeldende Osloidretten, men varigheten er forlenget til og med 15.april.

NB! Forskrift gjeldende alle kommuner i Viken medfører direkte konsekvenser for deltagelse på tvers av kommunegrenser.

Epost mottatt i dag fra Bymiljøetaten idrettsavdelingen, Oslo kommune

09.03 orienterte byrådet om at det fra og med 10. mars vil innføres strengere tiltak for idretten. 

Tiltakene gjelder foreløpig frem til og med 25. mars. Endringene er som følger:

 • Alle innendørs idrettsanlegg skal holdes helt stengt for alle aldersgrupper. Dette inkluderer også klubbhus og garderober i tilknytning til utendørsanlegg.
 • For barn og unge under 20 år er det tillatt med organisert trening i grupper på maks 10 personer utendørs, så lenge alle kan holde en meters avstand til enhver tid. Vi anbefaler å ha et begrenset antall trenere i tilknytning til disse gruppene.

For voksne frarådes det fremdeles å bedrive organisert trening.

Det er fortsatt forbud mot både innendørs- og utendørsarrangement. Dette innebærer at alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende avlyses. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper.

Bymiljøetaten har stengt alle kommunens anlegg for konkurranser.

Alle aldersgrupper frarådes også å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende.

Toppidretten følger egne nasjonale retningslinjer for trening.

 

Med vennlig hilsen

Bymiljøetaten
Idrettsavdelingen
oslo.kommune.no
Sentralbord: 21 80 21 80
Oslo kommune logo


Link til Oslo kommune sin hjemmeside - https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/trening-idrettsanlegg-og-svommehaller/trening-idrettsanlegg-og-svommehaller-regler-fra-og-med-10-marsOppdatering vedr. smitteverntiltak Oslo kommune.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 1. Mar 2021

Situasjonen i Oslo har dessverre forverret seg den siste uken. Byrådet har derfor gjort noen innstramminger i smitteverntiltakene på idrettsfeltet. Fra og med i morgen, 2. mars, gjelder følgende regler:

Innendørsanlegg:
Innendørs idrettsanlegg kan kun benyttes til organisert trening for barn og unge under 20 år. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for barn og unge til og med ungdomsskolealder unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For ungdom fra og med videregåendeskolealder skal organisert innendørstrening foregå i grupper på maks 10 personer, og alle må kunne holde en meters avstand til enhver tid.

Utendørsanlegg:
For barn og unge under 20 år er det tillatt med både organisert trening og egentrening (egenorganisert aktivitet) på utendørs idrettsanlegg. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for barn og unge til og med ungdomsskolealder unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For ungdom fra og med videregåendeskolealder skal organisert utendørstrening foregå i grupper på maks 10 personer, og alle må kunne holde en meter avstand til enhver tid.
For voksne frarådes det å bedrive organisert trening på alle anlegg. Det anbefales heller ikke å bedrive egenorganisert trening i større grupper for denne aldersgruppen. Voksne kan bruke anleggene på egenhånd, så lenge de holder god avstand til andre på anlegget. Alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler. Dersom det samles for mange mennesker på et anlegg samtidig, kan anlegget bli stengt.

Arrangement:
Alle innendørs- og utendørsarrangementer er forbudt. 
Dette innebærer at alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende avlyses. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper. Bymiljøetaten har stengt alle kommunens anlegg for konkurranser. Alle aldersgrupper frarådes også å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende.

For toppidretten gjelder egne nasjonale regler både innendørs og utendørs.

Tiltakene gjelder foreløpig til og med 15. mars.

Oslo idrettskrets - https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/nyhet/2021/dette-gjelder-fra-2.mars/?fbclid=IwAR1U2A-h6x1otxNL7JTQObNoYLEJSJoirzfiNPMe4tqmyb46oA6a_9jcHCY