Innkalling til årsmøte i Kjelsås IL 6. mai kl. 19:00

Postet av Kjelsås Idrettslag den 6. Apr 2020

Forslag til årsmøte må sendes hovedstyret eller administrasjonen snarest og senest innen 2 uker før årsmøte (innen 22. april).

Dokumenter til møte vil legges ut på våre hjemmesider 1 uke før (senest 29. april).

Om det blir digitalt eller et fysisk oppmøte vil vi komme tilbake til.

Velkommen.


Vennlig hilsen

Hovedstyret


0 Kommentar

Oppdatert informasjon fra styret i Kjelsås IL

Postet av Kjelsås Idrettslag den 3. Apr 2020

Kjære alle sammen,

Det er en utfordrende tid for de aller fleste nå. Smått og stort er annerledes enn det var bare for noen uker siden. Idrettslaget vårt tilpasser seg situasjonen og gjør endringer både på kort og lengre sikt. Beskjeder og regler som gjaldt i går gjelder nødvendig vis ikke i dag. Det gjør det uforutsigbart, men med litt tålmodighet mener vi det går an å planlegge litt frem i tid. 

I dag starter påske ferien for veldig mange. Påsken i år blir ikke som mange er vant til med aktiviteter, hytteturer eller utenlandsturer. Det er dugnad for å begrense smitte av Korona (Covid-19) her i landet og de aller fleste land i verden. Vi er med på dugnaden og tar vår del av det ansvaret. 

Her kommer en oppsummering av hva vi gjør nå og hva vi forbereder oss på. 

Situasjonen nå
For nesten alle praktiske formål har klubben inntil i går hatt aktivitetsforbud og har som følge av det permittert trenere og ansatte, de fleste i administrasjonen. Det er sendt ut permitteringsvarsel for fem uker med virkning fra 30. mars.

Organisert aktivitet
Onsdag denne uken kom det beskjed fra helsedirektoratet og NIF om at det kan settes i gang organisert aktivitet i idrettslagene i henhold til gjeldene smittevernregler. Onsdag kveld åpnet Oslo kommune sine anlegg for organisert aktivitet.
Reglene fører til at aktiviteten vi var vant til før 12. mars ikke kan gjennomføres på samme måte. Helsemyndigheten og NIF har gitt klare retningslinjer og særforbundene har fått i oppgave å komme med retningslinjer innenfor sine idretter. Vi som klubb må utarbeide våre.

For at vi skal kunne gjenoppta organisert aktivitet under de regler som gjelder vil det kreve god planlegning og mange flere ressurser enn normalt. Det kommer en ny uttalelse fra regjeringen neste uke, om det endrer vilkårene for å drive organisert aktivitet vet vi ikke nå. 

Vi har derfor valgt å vente med å starte opp organiserte aktiviteter nå. Vi følger med på avklaringer og oppdateringer, men planlegger for å kunne starte opp aktiviteter som kan gjennomføres forsvarlig i tiden etter påske. Det vil komme mer spesifikk informasjon fra de ulike gruppene på dette.

Egentrening
Uteanlegg er åpen for egentrening i påsken, så sant det ikke kommer endringer fra myndighetene sentralt eller fra kommunen. Vi oppfordrer alle til å følge med i media vedrørende dette.

Kjelsås fotball sitt A-lag har søkt og fått reservert tid til egentrening av Bymiljøetaten på Grefsen stadion fra 4. april til og med 13. april mellom kl. 09:30 og 11:30.

Det vil ikke være flombelysning av banene før tidligst etter påske.    

Myndighetens regler (uorganisert og organisert aktivitet)
Det skal ikke være mer enn fem personer sammen i en gruppe, og minst en avstand på to meter mellom personer. Avstanden gjelder både innad i gruppen, og til andre personer.

Det er en forutsetning for all aktivitet at generelle anbefalinger for forebygging av smitte kan overholdes. Det innebærer at mange idrettsaktiviteter ikke kan gjennomføres, og at bruk av utstyr og garderobe ikke tillates.

Aktivitet som innebære at utstyr deles mellom deltakerne, som f.eks. en basketball, en håndball, fotballer som har vært i kontakt med hud (nikket eller berørt hud som ikke er tildekket), kan følgelig ikke gjennomføres.

Garderober eller forsamlingslokaler etc. åpnes hverken før eller etter aktiviteten.

Økonomi
Vi arbeider nå med rapportering av våre økonomiske tap til myndighetene. Alle retningslinjene for kompensasjon for idretten er ikke klarlagt enda, men vi følger dette nøye. Vi vet vi får økonomiske erstatninger, men vi vet ikke hvor store de blir eller når vi får dem. Beløpene vi vil få må disponeres klokt, med mål om sportslig aktivitet.

Dette er en tung tid økonomisk for idrettslaget nå som alle arrangementer og aktivitet er innstilt. Vi har allerede avlyst en rekke arrangementer fra mars og hva som kommer fremover vet vi heller ikke. Vi håper at alle våre medlemmer og samarbeidspartnere som har anledning til å støtte oss i denne vanskelige tiden og vil hjelpe til etter egen evne.

Årsmøte
Årsmøtet i klubben er foreløpig satt til onsdag 6. mai klokken 19:00 – om det blir digitalt eller et fysisk oppmøte vil vi komme tilbake til.

Hovedstyret
Kjelsås idrettslag har hatt aktivitet og vært en del av limet i lokalmiljøet i over hundre år. Dette skal vi videreføre, og vi skal komme oss gjennom denne pandemien og følgene av den. Vi arbeider med gruppene for å sikre at vi har økonomi til å leve gjennom krisen. Det kan bli annerledes i lang tid for klubbens medlemmer. Vi vil legge stor vekt på å få gode treningstilbud til alle ut fra de økonomiske realitetene og forutsetningene som kommer. Hovedstyret samarbeider godt rundt utfordringene og vil møtes kort tid etter påske for å vurdere hva vi gjør videre. 

Vi minner om at vi har valgt å vente med å starte opp organisert aktivitet nå, men vi planlegger for å kunne starte opp etter påske, gitt at retningslinjene ikke endrer seg.

God påske ønsker vi dere alle.

Ta vare på dere selv og ta vare på dem rundt dere.

 

Vennlig hilsen 

Hovedstyret
Kjelsås idrettslag


0 Kommentar

Uteanlegg åpner for individuell bruk så lenge man følger smittevernreglene.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 1. Apr 2020

Vi fikk i dag 1. april kl 10.00 epost fra Oslo kommune v/Bymiljøetaten om at uteanlegg åpner for individuell bruk,.

FRA BYMILJØETATEN
Fredag 27. mars kom en ny forskrift fra Rådhuset, som blant annet regulerer bruk av kommunens idrettsanlegg. Den finner du her.
Forskriften resulterer i at BYM nå låser opp igjen låste mål, tar ned plakater og at banene gjenåpnes for uorganisert trening – men smittevernreglene må følges.
BYM har ingen forventning om at idrettslagene skal kunne håndheve dette, dette er hver enkeltperson sitt ansvar å overholde.
Vi har heller ikke kapasitet til å følge opp aktiviteten på hver bane, og det vet vi idrettslagene heller ikke har.

 Link i bilde.

 

Kjelsås idrettslag
Vi har strekt redusert bemanning, men vil gjøre det vi kan for å hjelpe Bymiljøetaten med å låse opp mål, fjerne sperrebånd ol.


Idrettslaget har ikke kapasitet til å passe på at reglene overholdes. 

 • Derfor oppfordrer vi foreldre til å bli med barn for å passe på at reglene overholdes. 

Vi alle må være med på dugnaden for å redusere smittespredning og bidra for å forkorte denne situasjonen så mye som mulig.

Vi ønsker og håper å komme igang med normal aktivitet så snart som overhode mulig.

Det er flere uteanlegg i vårt område, fotballbanene på Grefsen stadion, Myrerfeltet, Kjelsåsmyra og Kapellveien. Beachbanen på Myrerfeltet. Utbasketbanen på Engebråten. Utegymmen på Grefsen stadion.
Ta vare på hverandre!

Det presiseres at det fremdeles ikke tillatt med organisert trening. 


Alle innendørsanlegg er stengt, det gjelder også garderober og toaletter.Oslo kommune har nylig klargjort reglene for fellesområdene i hovedstaden, som marka, parker og idrettsanlegg. Reglene som gjelder utendørs er:

 • Hold minst én meters avstand til andre mennesker utendørs.
 • Flere enn 5 personer bør ikke være sammen i gruppe.
 • Ivareta god og forsvarlig hånd-, hoste- og nysehygiene. Håndhilsning, klemming og annen nærkontakt skal unngås.


Råd og tiltak for befolkningen generelt (Folkehelseinstituttet )

 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet (mer info i avsnittet "Generelle hygieneråd" nedenfor)
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming, utenfor hjemmet.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.
 • Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
 • unngå stigmatisering og utestengning. 

0 Kommentar

Alle kommunale anlegg er stengt på grunn av koronavirussituasjonen.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 19. Mar 2020

(Foto Kjelsås IL, 16. mars, kl. 18:00) 

Myrerfeltet, Kjelsåsmyra, Grefsen stadion og Kapellveien kunstgress er kommunale anlegg og er som følge av det stengt.  

Vi ber alle respektere dette, det gjelder ikke bare organisert trening men også egentrening, lek eller annen aktivitet.  

Vi ønsker å komme tilbake i normal drift så fort som over hode mulig. Da er vi nødt til å ta denne dugnaden sammen og respekter de begrensningene vi er pålagt av myndighetene. 

Liv og helse trumfer alle andre hensyn!


0 Kommentar

Informasjon fra styret i Kjelsås IL

Postet av Kjelsås Idrettslag den 17. Mar 2020

Kjære medlemmer av Kjelsås idrettslag,


Nå er det uforutsigbare tider.

Vi informerte i forrige uke at vi valgte å avlyse/utsette all aktivitet i Kjelsås idrettslag t.o.m. 18 mars. Det som gjelder nå er at vi oppretteholder denne stengingen på ubestemt tid fremover. Vi følger situasjonen nøye og vil komme ut med informasjon så raskt vi kan gjenoppta noe aktivitet. Inntil videre er all aktivitet stengtRaskt etter kom Oslo idrettskrets og Norges idrettsforbund på banen. Vi skal ta vårt ansvar i den nasjonale dugnaden for å hindre spredning av viruset. Vi har oppfordret alle til å ha hjemmekontor inntil videre, kun helt nødvendig arbeid gjøres i Kjelsås ILs lokaler. Det kan bety at vi ikke svarer på henvendelser så raskt som vi ønsker osv. Alle baner, kunstgressbaner, idrettshaller og treningssenter er stengt. Dette gjelder all aktivitet, ikke bare organisert trening, men også egentrening, lek eller annen aktivitet. Vi oppfordrer alle våre medlemmer på det sterkeste å stille seg lojalt bak vedtaket og gjøre alt det vi kan for å hindre smittespredning.

Det er vanskelig å mene noe om hvordan dette utvikler seg i tiden som kommer. Vi jobber med mål om at våre aktiviteter frem i tid som fotballskoler, håndballskoler, bootcamp multisport uka osv. skal gjennomføres.

NIF har åpnet opp for at årsmøtene kan skyves på. Lovene våre sier at det skal avholdes innen utgangen av mars, men det er gitt en generell dispensasjon med ny frist 15.juni. Vi utsetter Kjelsås ILs årsmøte. Vi kan ikke avholde et møte i strid med retningslinjene/kravene fra myndighetene om større forsamlinger. Vi kommer tilbake til ny dato for årsmøte.

Vi styrer nå etter Hovedstyrets vedtatte budsjett for 2020, samtidig som vi vet at det kan bli aktuelt med en revidering før årsmøtet som da vil finne sted i mai eller juni.

Vi håper gruppene, trenerne, oppmenn og foreldre motiverer alle barn og unge i Kjelsås IL til egentrening i ukene som kommer, selv om all felles aktivitet utgår og anleggene er stengt.

Kjelsås IL har en sunn økonomi og vil komme seg gjennom dette selv om det kan bli krevende for enkelte grupper. Samtidig oppfordrer vi til måtehold i alle ledd i tiden som kommer. Vi skal gjøre alt vi kan for å sikre at vi skal levere vårt gode aktivitetstilbud også etter Covid-19-pandemien.

Vi vil så langt som mulig orientere på våre hjemmesider og på Facebook. Vi oppfordrer alle medlemmer å følge med og innrette seg etter råd fra norske myndigheter via helsenorge.nofhi.no og oslo.kommune.no

 

 

Vennlig hilsen

Hovedstyret
Kjelsås idrettslag


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline