Oppdatering smitteverntiltak.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 16. Jun 2021

Oslo nå har gått over til å følge de nasjonale råd og regler på idrettsfeltet. I går, fredag 18. juni, la regjeringen frem at de fortsetter den nasjonale gjenåpningen. Dette innebærer at det nå har kommet noen lettelser for idretten.

De nye lettelsene er som følger:

(De nye anbefalingene gjelder umiddelbart, mens forskriftsendringene trer i kraft fra søndag 20. juni kl. 12:00.)

Anbefalinger:

 • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne.
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.
 • Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs.


Regler:

 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen. Dette gjelder både utendørs og innendørs.


-    Offentlige arrangementer:

Uten test eller koronasertifikat

Innendørs

Utendørs

Faste tilviste plasser

Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)

Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten faste plasser

Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)

Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

Med test eller koronasertifikat

 

 

Faste tilviste plasser

50 % kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter)

 50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)

Uten faste plasser

50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter)

50 % kapasitet opp til maks 2000 ersoner (500 x 4 kohorter)

Mer informasjon om de nye reglene og anbefalingene, finner dere på regjeringens nettsider, her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-fortsetter-gjenapningen/id2862266/
Fra og med i dag, onsdag 16. juni kl. 12:00, fjernes en stor del av de lokale koronareglene i Oslo. Det vil da kun være nasjonale råd og regler som gjelder for idretten når det kommer til smitteverntiltak i forbindelse med koronautbruddet.

Dette innebærer at det fra og med i dag, onsdag 16. juni kl. 12:00, er følgende regler som gjelder for idretten i Oslo:

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om én meters avstand. Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå.

Voksne over 20 år kan drive organisert trening og øvrig aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, og utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Reglene for arrangement er som følger:

 • Innendørs tillates 50 personer på arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser og 200 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
 • Utendørs tillates 200 personer på offentlig sted, uten faste, tilviste sitteplasser.
 • Utendørs tillates 600 personer på offentlig sted, med faste, tilviste sitteplasser, fordelt på tre grupper. Det betyr at det nå kan være 600 personer, fordelt på tre grupper, på for eksempel Intility eller Bislett. 


Den nasjonale forskriften, Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet, finner dere her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470.
Mer informasjon om de nasjonale rådene og reglene, finner dere her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/


0 Kommentar

Kjelsås IL sommeraktivitet uke 31

Postet av Kjelsås Idrettslag den 15. Jun 2021

Foto:. Trygve Indrelid

Tilbud er for barn og unge født 2009 til 2014 (7 – 12 år).  Krever ikke medlemskap i Kjelsås IL. 

Idrettsgrenene har varierte aktiviteter uken 2. til 6 august i håndball-, fotball-, alpint-, langrenn- og basket. Ikke én dag blir lik, alle kommer innom de forskjellige aktivitetene.

Utøverne vil bli delt inn i 5 grupper etter alder og skal være i "sin" gruppe hele uken . Gruppene vil ha en dag med hver av de 5 aktivitetene. En uke kan da f.eks. se ut som følger:
Mandag: Fotball
Tirsdag: Håndball
Onsdag: Langrenn
Torsdag: Alpint
Fredag: Basket

Det blir forskjellige oppmøtested, dette vil bli publisert her når gruppene er fordelt.(Grefsen stadion, Linderudkollen, Trollvann, Engebråtenhallen)

Påmelding og pris
Uken koster kr. 400,- (støttet med midler fra Oslo kommune )
Det er 150 plasser, første mann til mølla, påmelding klikk her. 

Utstyr og mat
Det serveres frukt hver dag, men deltagerne må ha med egen matpakke og drikke. Tøy til å være aktiv i og etter vær/aktivitet, da de fleste aktiviteter er utendørs.

Åpningstider
Uke 31 - 2. til 6. august, arenaene vil være åpne fra klokken 10:00 til 15:00 hver dag.

Smittevern

 • Vask hender før du kommer
 • Er noen syke, bli hjemme
 • Unngå å reise kollektivt
 • Hold avstand (1 meter) i pauser, ved ankomst og når du drar
 • Det vil bli ført oppmøtelister som oppbevares i 10 dager etter sommeridrettsskolen er avsluttet. Dette er et pålegg knyttet til eventuell smittesporing

Vi tar forbehold om minimum 50 deltagere for å arrangere.  Om for få deltagere, eller om sommeridrettskolen skulle bli avlyst pga. Covid 19, vil påmeldingsavgiften bli refundert.

Ved spørsmål, kontakt: Enok Engen -  E: enokengen@gmail.com - T: 951 39 173 eller Truls Nygaard - E: truls@kjelsaas.no - T: 90 10 43 43


Oppdateringer blir publisert her.


0 Kommentar

Oppdatering av regler for Oslo kommune

Postet av Kjelsås Idrettslag den 21. Mai 2021

Dagens pressekonferanse for Oslo kommune, nå åpnes litt mer opp for idretten fra og med 26. mai!

Dette er endringene:

Innendørs idrettsanlegg
Innendørs idrettsanlegg kan nå åpnes for organisert idrett for barn og unge under 20 år i grupper på maks 20 stk. Denne aldersgruppen kan unntas fra regelen om å holde én meter avstand til hverandre, dersom det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. Voksne som er helt nødvendige for å tilrettelegge for aktiviteten, kan komme i tillegg til de 20 som deltar.

(Dette innebærer at det kan være 20 stk. per banehalvdel dersom banehalvdelene kan skilles med skillevegger, slik at gruppene holdes helt adskilt. Dersom hallen ikke har skillevegg, kan banen deles i to halvdeler med kjegler).

Det er ikke tillatt med gruppetrening for personer over 20 år på disse anleggene.

Styrkerom i idrettshaller
Styrkerommene kan holdes åpne for individuell trening. Det er viktig at alle som benytter styrkerommene kan holde 1 meter avstand til hverandre til enhver tid. Dvs. at det er et svært lite antall som kan benytte et styrkerom samtidig.

Utendørs idrettsanlegg
For barn og unge under 20 år er det tillatt med organisert idrett i grupper på maks 30 personer utendørs. Denne aldersgruppen kan unntas fra regelen om å holde én meter avstand til hverandre, dersom det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. Voksne som er helt nødvendige for å tilrettelegge for aktiviteten, kan komme i tillegg til de 30 som deltar. 

Voksne kan bedrive organisert trening i grupper på maks 20 personer, så lenge de holder én meter avstand til hverandre til enhver tid. Egenorganisert aktivitet for voksne bør ikke finne sted på tidspunkter der det er organisert trening for barn og unge på anleggene.

Arrangement
Det er tillatt med innendørsarrangement for inntil 20 personer når det er faste, tilviste plasser. På utendørsarrangement er det tillatt med inntil 50 personer til stede samtidig der det er faste tilviste plasser. For arrangementer utendørs der det ikke er faste, tilviste plasser, er det ikke tillatt med flere enn 30 personer samtidig.

For voksne over 20 år anbefales det likevel at alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende, der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand, utsettes eller avlyses. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper. Det innebærer at det anbefales å utsette/avlyse arrangement/konkurranser i typiske kontaktidretter, men ikke kamper og konkurranser i f. eks. tennis, orientering, mosjonsløp osv., det det vil være mulig å holde 1 meter avstand til enhver tid. 

For barn og unge under 20 år innebærer dette at det nå kan gjennomføres kamper og konkurranser utendørs i lokalmiljøet.

Det anbefales fortsatt å begrense antall kontakter, mobiliteten i byen og unødvendige reiser til nabokommunene. 

Toppidrett
Toppidretten følger fortsatt egne nasjonale regler.


Det anbefales fortsatt å minimere bruken av garderober og minimere tilstedeværelse av personer som ikke er direkte knyttet til aktiviteten. Det oppfordres også til å begrense ulike aktiviteter man deltar på og at det holdes oversikt over hvem som er tilstede til enhver tid mtp. eventuell smittesporing.


0 Kommentar

Kjelsås Langrenn søker hovedtrenere og trenere til 15-16 år, Junior og U23 gruppa i heltids og deltidsstillinger!

Postet av Kjelsås Idrettslag den 10. Mai 2021


Er du interessert i en av stillingene, eller har tips til aktuelle kandidater, ta gjerne kontakt med sportslig utvalg ved Rune Helland på mail: rune.helland@dnb.no

Se følgende link for fullstendig stillingsannonse som ligger på langrenn.com: Stillingsannonse hovedtrener/trenere


0 Kommentar

Oslo idrettskrets - Kurstilbud våren 2021

Postet av Kjelsås Idrettslag den 20. Apr 2021

Digital kurs for sommerinstruktører,
Kurs for unge (13+) aktivitetsledere som skal være instruktører eller ha andre ansvarsoppgaver idrettslag i Oslo gjennom sommeren. velg mellom følgende datoer - 10. juni ,15. juni eller 22. juni

Digitalt kurs i Økonomistyring
Visste du at styret i idrettslaget, i fellesskap, er ansvarlig for «en forsiktig forvaltning av idrettslagets midler og en forsvarlig økonomistyring»? Dette kurset gir bl.a. en innføring i lover og regler, økonomistyrings- og rapporteringsrutiner, budsjett og regnskap. Kurset passer for hele styret samt kontrollutvalget. Velg mellom følgende datoer - 4. mai eller 26. mai

Kontrollutvalgets oppgaver - digitalt
Er du nyvalgt til Kontrollutvalget?  Og ønsker tips på hva dette innebærer? Kurs for kontrollutvalg vil gi deg svaret på hva som er viktig oppgaver i perioden.  Velg mellom følgende datoer - 10. mai eller 2. juni 

WEB-kurs "Tilrettelegging paraidrett
Alle som er involvert i tilrettelegging av fysisk aktivitet og idrett med funksjonsnedsettelser i idrettslag, regioner og kretser som for eksempel trenere og ledere kan delta. Kurset kan også være nyttig for ansatte i skoler, støttekontakter og andre. Velg mellom følgende datoer - 11. mai. eller 16. september

Klubbens styrearbeid i praksis
Kurset gir deltakerne grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, og er anbefalt for alle nøkkelroller i klubben. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og får tips om gode verktøy for styrearbeidet. Kurset er særlig relevant etter gjennomført  årsmøte for å få en god overgang til ny styreperiode. Velg mellom følgende datoer - 18. mai eller 7. juni

Lederkurs for unge, 20 - 26 år
Oslo idrettskrets inviterer til lederkurs for engasjerte unge voksne mellom 20 og 26 år som er medlem i et idrettslag. Kurset er satt opp som en kombinasjon av digitalt og fysisk oppmøte. Å delta på lederkurs gir mulighet til å lære mer om seg selv og om sin rolle i idrettslaget. Lederkurs for ungdom er vanligvis arrangert for videregående elever fra 15 til 19 år. Nå har vi justert kurset for å treffe aldersgruppen 20 til 26. Kurset er delt opp over flere bolker, en hybrid mellom digitalt og fysisk.

 • Første samling digitalt: 21.-23. mai
 • Andre samling digitalt: 3. juni
 • Tredje samling overnattingstur: 11.-12. september

For mer info og påmelding klikk her.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline