Om Kjelsås langrenn

Langrennsgruppa i Kjelsås Idrettslag er en av de ledende i Norge, både i bredde og topp. Vi er nærmere 1000 aktive langrennsløpere fra 6 år til godt voksne turløpere.

Aktivitetene våre skaper skiglede og trivsel i alle grup­per. Målet for de yngste gruppene er å ivareta en stor bredde med lekorientert trening, og etterhvert som barna blir eldre vil spesifikk langrennstrening gradvis bli introdusert. Gjennom hele høsten og vinteren er det lek og mange barn i aktivitet som preger kveldene på Langsetløkka, og på vårt nye kunstsnøanlegg på Linderudkollen. 

Langsetløkka har alltid vært tilholdsstedet for Kjelsås Langrenn, og området brukes aktivt hele året. I tillegg har vi fått et flott kunstsnøanlegg på Linderudkollen som gir oss enda bedre ski - og treningsforhold, spesielt på vintre med lite snø.

Tilbud om skitrening for barn født i 2014, vil starte opp uka etter høstferien med treningsdag på torsdager fra kl. 17.30 til 18.30.

På treningene for de yngste skal vi leke og ha det gøy, og vi skal øve på grunnleggende skiferdigheter. Vi har barmarkstrening og lek i skogen rundt løkka på høsten, og fortsetter selvsagt med lekpreget trening på ski når snøen er kommet.

Hver årsgruppe er «selvdreven», dvs. at det er foreldre i gruppa som er trenere og oppmenn, selvsagt med bistand fra all kompetanse som allerede er i Langrennsgruppa. Dersom du som forelder vet at du ønsker å bidra som trener eller oppmann så ta kontakt med oss.'

Kontakt oss