Langsetløkka / Varmestua

Langsetløkka er inngangen til Lillomarka. 

Her er det alltid mye folk og gode treningsfasiliteter. Vi har også vårt klubbhus her. Dessverre er det dårlige trafikale forhold og svært begrenset med parkering  i omådet. Vi oppfordrer alle til å gå eller sykle.  Kjører du bil oppfordrer vi til samkjøring. Parkering kan også foretas på Oset utfartsparkering.

Varmestua leies ut til konfirmasjoner, skoleavslutninger, bursdager, minnesamvær o.l. rolige sammenkomster. Passende antall personer for selskaper er inntil 30 – 36 avhengig av type bespisning. 

Varmestuas førsteetasje benyttes til barnehage på dagtid hverdager untatt lørdag, og leietakere kan normalt ikke få tilgang før kl. 17.00 disse dagene.

Forespørsel om leie kan sendes på e-post til varmestua@kjelsaas.no eller på telefon til Knut Feiring på tlf: 47 41 74 10. Husk å angi type arrangement ved henvendelser på e-post eller sms.

Priser 2024

  • Kortvarige arrangementer kveld eller lørdag/søndag formiddag som f.eks. møter eller barnebursdag (inntil 4 timer) kr 950
  • Selskaper ukedager mandag t.o.m. torsdag kr 2.500
  • Selskaper fredag (fra kl 17.00) kr 3.500.  Ønsker man også å leie påfølgende dag til kl. 12.00 for rydding/utvask, tilkommer et ekstra tillegg på kr. 500
  • Selskaper, konfirmasjoner, dåp og navnefest lørdag eller søndag kr 3.500 for hele dagen.   Ønsker man å leie dagen i forkant for forberedelser, kommer det et tillegg på kr 1.000. Ved arrangementer lørdag kan man også å leie påfølgende dag til kl. 12.00 for rydding/utvask, ved et ekstra tillegg på kr. 500
  • Idrettslige arrangementer, pris etter avtale