Gruppestyrer

Gruppestyre har ansvar for aktiviteten innen «sin» idrett. Det er hovedstyrets forlengede arm, og må forholde seg til de vedtak hovedstyret fatter. Gruppene er slik sett et utøvende organ som har myndighet i tråd med fullmakter som er gitt og vedtak som er fattet.

Hensikten med et gruppestyre er at de skal organisere den daglige aktiviteten i gruppen, de skal utarbeide forslag til planer og budsjett, samt rapportere til hovedstyret (årsmøtet), inkludert regnskap. 

Gruppestyrene legger forholdene til rette for aktivitet, og hjelpe hovedstyret med oversikt over hva som er planlagt og hva som har skjedd.  

Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i Kjelsås IL. Det er ikke de samme formelle kravene til et årlig møte på gruppenivå, som det er til årsmøtet i idrettslaget. Etter det årlige møtet i gruppen må forslag til nytt gruppestyre sendes idrettslagets valgkomité. 

Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Kjelsås idrettslag utad uten hovedstyrets godkjenning. 

Gruppestyrene skal stimulere og motivere utøvere til å bli trenere eller ledere, både som aktive og når de legger opp for å beholde dem i miljøet. 

Gruppen skal søke samarbeid med andre grupper i Kjelsås eller andre klubber for å legge til rette for et større eller annerledes treningsmiljø når dette anses som hensiktsmessig.


Allidrett

Leder
Hege Sandsgaard - 90167605 - sanhege (a) yahoo.com

Nestleder
Celine P. Kommandantvold - 45456798 - celine_petters (a) msn.com

Økonomi
Inger Tetlie - 95746414 - inger.tetlie (a) gmail.com

Styremedlem
Eli Anne Dokken


Alpin

Leder
Sabine Merky - 92 06 51 74 -  leder.alpin (a) kjelsaas.no 

Nestleder
Lars Hamran- 94 30 44 54 - lars (a) haja.no

Styremedlem  
Bettina Bang Hansen - bettinabanghansen (a) gmail.com 

Styremedlem 
Karl Magnus Maribu - 99 40 11 45 - kmaribu (a) gmail.com 

Styremedlem
Erlend Sande

Styremedlem
Mats Eriksen

Styremedlem
Thomas Martinsen - 95 92 94 12 - thomas_martinsen (a) hotmail.com

Styremedlem 
Joachim Gunberg - 47 36 49 68 - jocheng (a) icloud.com


Basket

Leder 
Knut Sagli - 98 25 78 11 - basket (a) kjelsaas.no

Nestleder (Treneransvarlig)
Ina Cathrine Myhre- 91 72 03 71 - inacathr (a) gmail.com

Styremedlem (Medlemskontakt)
Rasmus Kleppe - 91 54 06 13 - rasmus.kjelsaas.basket (a) gmail.com 

Styremedlem (Arrangement)
Stephan Korsviken - 97 03 41 34 - stephan.korsviken (a) coop.no 

Styremedlem (Økonomi)
Ove Risan - 97 75 64 55 - kasserer.basket (a) kjelsaas.no

Styremedlem (Hallvakt)
Inga Staal Jenset

Styremedlem (Materiell og innkjøp)
Anja Lohne Holm - 92 86 88 52 - anjalohne (a) gmail.com 

Styremedlem (Dommeransvarlig)
Elsa Christine Andhøy - elsachrand (a) gmail.com

Styremedlem (Anlegg)
Henning Vaglum

Styremedlem (Marked)
Eli Zwaig Kolstad


Fotball

Leder 
Dag Vestlund - 91 19 87 03 - Vestlunddag (a) gmail.com

Nestleder (Sportslig leder herrer)
Alexander Rein - 97 05 10 08 - alexrein83 (a) gmail.com 

Styremedlem  (Arrangement)
Gro Sukkestad - 450 21 961 - gro.sukkestad (a) bundebygg.no

Styremedlem  (Kommunikasjon)
Jon Erik Høyem - 98 80 59 96 - jon.erik.hoyem (a) gmail.com 

Styremedlem  (Kommunikasjon)
Jan Trønningsdal - 92 25 89 16 - kjelsaasfotballg2008 (a) gmail.com 

Styremedlem (Økonomi)
Fredrik Jansen - 92 04 61 49 - fredrik.jansen (a) outlook.com

Styremedlem
Odd-Erik Bunde - 92 26 50 11 - odd-erik.bunde (a) bundegruppen.no

Styremedlem
Lisa Bonnevie - bonnevielisa (a) gmail.com


Håndball

Leder
Roberto Padin - leder.handball (a )kjelsaas.no - 900 80 037

Styremedlem - sport, materiell, utstyr og rekruttering
Jonas Skei - jonas.skei (a) gmail.com - 477 02 569

Styremedlem  
Anne-Christine Nordstrøm - 977 15 299 - anne-christine.nordstrom (a) outlook.com

Styremedlem - arrangement
Gertrud Hafstad - gertrud.hafstad (a) gmail.com - 416 09 916

Styremedlem
Lars Erik Sonerud - sonerud69 (a) gmail.com


Langrenn

Leder
Bjørn Tore Foss - 97025021 - leder.langrenn.kjelsaas (a) gmail.com

Nestleder 
Ketil J. Rakkestad

Styremedlem (Sekretær)
Øystein Skjærholt - 98 20 56 80 - sekretaer.langrenn.kjelsaas (a9 gmail.com

Styremedlem (sportslig utvalg)
Rune Helland - 97 71 32 50 - rune.helland (a) dnb.no   

Styremedlem (anlegg)
Knut Kristiansen - 958 21 746 - knut.kristiansen (a) vikenfiber.no

Styremedlem (Oppmann junior)
Espen Jernberg - espen73jernberg (a) gmail.com 

Styremedlem (Oppmann 15-16)
Catharina Bartnes - 1516.langrenn.kjelsaas (a) gmail.com 

Styremedlem (Oppmann yngres)
Anette Hellem - 2009.langrenn.kjelsaas (a) gmail.com    

Styremedlem (Oppmann turgruppa/veteran)
Arve Karlsson - tur.langrenn.kjelsaas (a) gmail.com - 90589562  

Styremedlem (Oppmann senior)
Jostein Sandvik - 


Paraidrett 

Leder
April Stilley - 41816311 - ipu (a) kjelsaas.no

Nestleder
Roy Jensen 

Styremedlem (Foresatt representant)
Kari Engmark

Styremedlem (Omsorgsboliger Nordre Aker)
Line Vangen