Kontraktmaler og vedlegg

Midlertidig kontrakt, under 10.000 per år
https://www.kjelsaas.no/storage/Preview?id=5e7e8a9e-78b5-4887-97ee-ce3df64753f1

Midlertidig stilling, over 10.000 per år
https://www.kjelsaas.no/storage/Preview?id=9b5d9e14-7d88-4971-b50b-6406d892bc24

Fast stilling
https://www.kjelsaas.no/storage/Preview?id=2c8526a6-9a47-4486-99c7-1ec50ab2e41b


Vedlegg 1 til kontrakt - Etiske retningslinjer for ansatte og oppdragstakere
https://www.kjelsaas.no/storage/Preview?id=83eb98b8-213f-4692-94dc-dddac828294f

Vedlegg 2 til kontrakt - Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten
https://www.kjelsaas.no/storage/Preview?id=8ea38685-ca1a-4110-a8b7-fcf66b59c55d