Leverandør til Kjelsås IL

Vare/tjenestelevering 
Idrettslaget har flere adresser for levering av varer og tjenester, sørg for at bestiller oppgir rett adresse.

Faktura
Leverandørfakturaer stiles til Kjelsås idrettslag, merkes med avdeling (idrettsgruppe) og kontaktperson.

Vi foretrekker EHF-faktura (orgnr. 975 663 450)  

Alternativt epost til faktura@kjelsaas.no eller alternativt i brevpost til Kjelsås idrettslag, Engebråtveien 11, 0493 Oslo

Faktura som ikke er stilet til Kjelsås idrettslag og merket med kontaktperson og avdeling, kan bli avvist eller sendt i retur.

Fakturaer som er stilet til avdeling (idrettsgruppe), privatpersoner vil bli avvist og ikke betalt.