Årsmøte i Kjelsås IL 2022

Postet av Kjelsås Idrettslag den 14. Jan 2022


 23. mars 2022, klokken 19.00

Med bakgrunn i den pågående korona situasjonen er det fremdeles usikkert om det kan avholdes fysisk- eller digitalt møte i år.  

Årsmøtet er Kjelsås idrettslag høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Idrettslag er en demokratisk og frivillig organisasjon med personlige medlemmer og medlemmene har selv ansvar for det som skapes av aktivitet. Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet. Idrettslagets formål er å drive aktivitet organisert i NIF.

Forslag til årsmøte må sendes hovedstyret eller administrasjonen (kontoret@kjelsaas.no) snarest og senest innen 2 uker før årsmøte.

Årsmøtet skal:

 • Godkjenne de stemmeberettigede.
 • Velge dirigent(er).
 • Velge protokollfører(e).
 • Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 • Godkjenne innkallingen.
 • Godkjenne saklisten.
 • Godkjenne forretningsorden.
 • Behandle Kjelsås idrettslag årsberetning.
 • Behandle Kjelsås idrettslag regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning. 
 • Behandle forslag og saker.         
 • Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 • Vedta Kjelsås idrettslag budsjett.
 • Behandle Kjelsås idrettslag organisasjonsplan.
 • Foreta valg.
 • Engasjere revisor til å revidere Kjelsås idrettslag regnskap.


Saksdokumenter blir lagt ut her senest en uke før årsmøte.

Denne artikkelen vil bli oppdatert fortløpende.

Vennlig hilsen 

Styret Kjelsås Idrettslag


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline