Uteanlegg åpner for individuell bruk så lenge man følger smittevernreglene.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 1. Apr 2020

Vi fikk i dag 1. april kl 10.00 epost fra Oslo kommune v/Bymiljøetaten om at uteanlegg åpner for individuell bruk,.

FRA BYMILJØETATEN
Fredag 27. mars kom en ny forskrift fra Rådhuset, som blant annet regulerer bruk av kommunens idrettsanlegg. Den finner du her.
Forskriften resulterer i at BYM nå låser opp igjen låste mål, tar ned plakater og at banene gjenåpnes for uorganisert trening – men smittevernreglene må følges.
BYM har ingen forventning om at idrettslagene skal kunne håndheve dette, dette er hver enkeltperson sitt ansvar å overholde.
Vi har heller ikke kapasitet til å følge opp aktiviteten på hver bane, og det vet vi idrettslagene heller ikke har.

 Link i bilde.

 

Kjelsås idrettslag
Vi har strekt redusert bemanning, men vil gjøre det vi kan for å hjelpe Bymiljøetaten med å låse opp mål, fjerne sperrebånd ol.


Idrettslaget har ikke kapasitet til å passe på at reglene overholdes. 

 • Derfor oppfordrer vi foreldre til å bli med barn for å passe på at reglene overholdes. 

Vi alle må være med på dugnaden for å redusere smittespredning og bidra for å forkorte denne situasjonen så mye som mulig.

Vi ønsker og håper å komme igang med normal aktivitet så snart som overhode mulig.

Det er flere uteanlegg i vårt område, fotballbanene på Grefsen stadion, Myrerfeltet, Kjelsåsmyra og Kapellveien. Beachbanen på Myrerfeltet. Utbasketbanen på Engebråten. Utegymmen på Grefsen stadion.
Ta vare på hverandre!

Det presiseres at det fremdeles ikke tillatt med organisert trening. 


Alle innendørsanlegg er stengt, det gjelder også garderober og toaletter.Oslo kommune har nylig klargjort reglene for fellesområdene i hovedstaden, som marka, parker og idrettsanlegg. Reglene som gjelder utendørs er:

 • Hold minst én meters avstand til andre mennesker utendørs.
 • Flere enn 5 personer bør ikke være sammen i gruppe.
 • Ivareta god og forsvarlig hånd-, hoste- og nysehygiene. Håndhilsning, klemming og annen nærkontakt skal unngås.


Råd og tiltak for befolkningen generelt (Folkehelseinstituttet )

 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet (mer info i avsnittet "Generelle hygieneråd" nedenfor)
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming, utenfor hjemmet.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.
 • Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
 • unngå stigmatisering og utestengning. 

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.