Årlig møte i Kjelsås langrenn

Postet av Kjelsås IL - Langrenn den 11. Jan 2023

Kjære medlemmer og foresatte, velkommen til årlig møte i Kjelsås langrenn

Dato: 07.02.2024, kl 18.00, på varmestua på Langsetløkka

Agenda:

1. Åpning
2. Konstituering

  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av agendaen
  • Valg av dirigent
  • Valg av 2 personer til å undertegne protokollen

3. Valg av protokollfører
4. Årsrapport 2023
5. Regnskap 2023
6. Budsjett 2024
7. Årsplan 2024
8. Innkomne forslag
9. Valg
10. Avslutning

Kjelsås Idrettslag er en demokratisk medlemsorganisasjon hvor medlemmer, ansatte, verv og frivillighet sammen skaper engasjement og aktiviteter for å fremme idrettsglede, samhold og stolthet i og for nærmiljøet vårt. De årlige møtene i gruppene er en arena for å bli hørt og kunne påvirke, men også en arena for å få innsikt om hva som skjer i idrettslaget.
Vi ønsker å gjøre Kjelsås-Grefsen til et enda bedre sted å bo ved hjelp av idretten. Til dette trenger vi engasjerte folk i alle aldre og på alle plan, som bidrar på alle mulige måter. Det skal være givende å være en del av felleskapet og det skal være romslighet for at en deltar på det nivået en måtte ønske. Vi håper at alle kan finne sin plass i dette store felleskapet i nærmiljøet vårt. En fin start for å la seg engasjere er å delta på årlig møte i den gruppen/idretten du (eller ditt barn) tilhører. Vi håper i år at enda flere møter opp, kanskje særlig de som ikke har andre verv i klubben, men som bare er nysgjerrige på hva som skjer.

Idrettslagets årsmøte er høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars. På årlig møte ønsker vi innspill til forbedringer og endringer. Saker som ønskes tatt opp må sendes inn til gruppa senest en uke før møte,  klikk her for å sende inn saker.

Stemmerett krever medlemskap i klubben, meld deg inn her:  Møtet er åpent for alle som har en tilknytning til idretten i Kjelsås IdrettslagKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.