DUGNADSPÅMELDING

Påmelding til dugnader sesongen 2022/23 
(Det er et begrenset antall plasser på dugnadene, førstemann til mølla :) 1 barn = 2 dugnader, deretter 1 ekstra dugnad per ekstra barn) 

Nærsamling/bruktmarked lørdag 22. oktober - påmelding  KLIKK HER

Løpskarusell onsdag 2. november- påmelding Klikk her KLIKK HER

Løpskarusell tirsdag 22. november påmelding klikk her KLIKK HER

Snøproduksjonvakter desember/januar påmelding klikk her KLIKK HER 

Familiesamling Trysil 2.- 4. desember klikk her

Kjelsåsrennet lørdag 14. januar KLIKK HER

Telenorkarusell onsdag 25. januar KLIKK HER

Telenorkarusell torsdag 16. februar KLIKK HER

Ragdesprinten lørdag 11. mars KLIKK HER

Telenorkarusell/klubbmesterskap  tirsdag 21. mars KLIKK HER

Informasjon ved påmelding til Kjelsås Langrenn sesongen 2022-2023

 Velkommen som medlem i Kjelsås Langrenn!

Vi ønsker at nye og gamle medlemmer leser dette informasjonsskrivet, som omhandler noen hovedpunkter i det å være medlem/foresatt i langrennsgruppa.  

Hva får du som medlem i Kjelsås Langrenn?

Kjelsås Langrenn er en av de største langrennsklubbene i Norge og vi har i alle år gjort en vellykket satsing på både bredde og topp. Det er jevnlig løpere fra Kjelsås som hevder seg både nasjonalt og internasjonalt, og det er en stor bredde i de yngre årsgruppene med mange barn i hver årsklasse. Kjelsås Langrenn jobber kontinuerlig med å forbedre seg og er i stadig utvikling til medlemmenes beste. 

Som medlem får du:

 • Organisert trening
 • Kursing for foreldretrenere, jr. trenere og andre trenere
 • Økonomisk bidrag til sosiale samlinger i hver enkelt gruppe, og ved større felles samlinger
 • Ulykkesforsikring for alle barn til og med 12 år (ordning via Norges Idrettsforbund)
 • Smørekurs for foreldre og løpere
 • Gratis deltagelse i renn innenfor kretsen

Ditt bidrag som medlem/foresatt i 2022-2023

Kjelsås Langrenn er i all hovedsak drevet ved hjelp av frivillig innsats og for å opprettholde tilbudet vårt, så er vi helt avhengig av at medlemmene i klubben bidrar. Vi er heldige ved at mange medlemmer og foresatte er engasjert med faste verv i den daglige driften, men det er i tillegg et stort behov for frivillige til gjennomføring av renn og arrangementer gjennom sesongen. Ved å melde barna inn i langrennsgruppa, påtar man seg å utføre dugnadsbaserte oppgaver i regi av langrennsgruppa. 

Kjelsås Langrenn legger vekt på at dugnadsoppgaver skal være knyttet til egne arrangementer som skirenn, Multisportuke, snøproduksjon, løpeskaruseller m.fl.

Kjelsås Langrenn sine arrangementer er kjent for å ha høy kvalitet, god økonomistyring og bra deltakelse, noe som resulterer i at alle arrangementer går med økonomisk overskudd.
 I tillegg mener vi at det er miljøskapende, sosialt og inspirerende å kunne bidra på arrangementer sammen med andre medlemmer og der egne barn/ungdom deltar. 

Styret og administrasjonen i langrennsgruppa forsøker å planlegge aktivitetene så godt som mulig. Vi ber likevel om forståelse for at det kan dukke opp utfordringer ved våre arrangementer, som gjør at vi både må omrokkere på oppgavetildeling og ressurser og i enkelte tilfeller be om mer bidrag.

I vinter trenger vi hjelp til følgende renn og dugnadsaktiviteter:

 • Nærsamling og brukt/byttemarked lørdag 22. oktober
 • Løpskarusell onsdag 2. november
 • Løpskarusell tirsdag 22. november
 • Snøproduksjonsvakt desember/januar
 • Kjelsåsrennet lørdag 14. januar
 • Telenorkarusellen onsdag 25. januar
 • Telenorkarusellen torsdag 16. februar
 • Ragdesprinten lørdag 11. mars 
 • Klubbmesterskap tirsdag 21. mars (Blir arrangert sammen med siste TK-renn)

I påmeldingsskjema for sesongen skal man ved siden av utfylling av diverse personalia, også melde seg på 2 dugnader per barn. Om man har flere barn, gis det 1 dugnad i «rabatt» per barn fra barn nummer to. Velger man å melde seg på f.eks. Ragdesprinten for 2 barn, må man også stille med to personer denne dagen.

Spørsmål

Har du spørsmål kan du kontakte.

Administrativ leder
Tove Vidje
tove@kjelsaas.no
920 88 019