Medlems- og treningsavgifter


Medlemskontingent  2023                                             

Familiemedlemskap (inkl. 2 voksne og barn < 20 år)kr. 1300,-
Medlemskap voksne ( > 19 år)kr. 625,-
Medlemskap barn ( < 20 år) + IPUkr. 475,-
Pensjonisterkr. 475,-
Parautøverekr. 475,-
Trenere/oppmann/lagleder
kr. 350,-

Medlemskontingent må være betalt for å kunne være med på treningstilbud i idrettslaget. Medlemskontingenten er vedtatt av årsmøte.


Treningsavgifter/egenandeler 

Treningsavgifter kommer i tillegg til medlemskontingenten,. Avgiften varierer etter alder og type aktivitet. Dette kreves separat for deltakelse i Kjelsås Idrettslag aktivitetstilbud. I de fleste idretter kreves det egne lisens fra forbund for å delta i konkurranser, dette gjelder fra ungdomsidretten (13 år). Klikk på knappen til høyre får å se avgiftene i de forskjellige idrettsgrenene. Treningsavgifter finner du her.Ved betaling av kontingenten, får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget, får ta del i idrettslagets aktiviteter og forplikter seg samtidig til å følge NIFs regelverk. 

Medlemskap i Kjelsås Idrettslag er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Ved spørsmål ta kontakt med klubbkontoret på tlf: 91 91 1913


Utfordringer med å betale for idrettslig aktivitet?

Kjelsås IL vil at alle barn skal kunne drive med idrett, og vil bidra med å finne løsninger hva gjelder økonomi for de som trenger det. ALLE SKAL MED.

Det finnes ulike måter vi kan hjelpe til med. Der det er behov, bidrar vi med midler for å dekke treningsavgift eller deler av denne.

  • Vi kan dele opp treningsavgiften eller gi betalingsutsettelse ved behov.  
  • Er du i kontakt med NAV eller sosialkontor i din hverdag, så kan de hjelpe deg med økonomisk bidrag knyttet mot aktivitet. Offentlige myndigheter vektlegger i stor grad viktigheten av at barn og unge får delta i idrettslag uavhengig av økonomi.
  • Kjelsås idrettslag har som Foregangsklubb fått tildelt noe midler til å støtte de som trenger dette for å ha barna med i idretten. Vi har og noen egne midler til dette formål. Ta kontakt med Klubbkontoret på e-post kontoret@kjelsaas.no dersom det er spørsmål rundt betaling eller ordninger, så finner vi sammen en løsning.

Støtte til fritidsaktiviteter
Coop Norge og Røde Kors samarbeider om å gi barn i lavinntektsfamilier muligheten til å delta i fritidsaktiviteter, for mer informasjon klikk her