Antidoping


Kjelsås idrettslag tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med idrettslagets verdiprofil som et rent idrettslag. Helse og ærlighet er viktige verdier som skal prege hele vår virksomhet.

Vi vil ha et kontinuerlig fokus på å bekjempe bruk av dopingmidler, og vil gjennomføre informasjonskampanjer om dette jevnlig.

Målgruppen vil i vårt idrettslag være aldersgruppen fra det året utøverne fyller 15 år og oppover.

Alle aktive medlemmer fra det året utøverne fyller 15 år, seniorlag og trenere skal gjennomføre e-læringsprogrammet Ren Utøver


Kjelsås ILs antidopingpolicy, finner du her.

Antidoping Norge

Antidoping Norges dopingliste finner du her.

Kosttilskudd - Antidoping Norge, finner du her.Levert av IdrettenOnline