Oppdragsavtale

Skjema/avtale for instruktører på Multisportuka i regi av Kjelsås IL langrenn. Dette er en forenklet kontrakt som du må fylle ut for at vi skal kunne gi deg honorar i henhold til avtale. 

Instruktøravtale for Kjelsås IL langrenn

Avtalen er mellom Kjelsås IL (org. nr. 975 663 450) Pb 13 Kjelsås 0411 Oslo Telefon: 91911913 - Epost: kontoret@kjelsaas.no og

heretter kalt instruktør er det inngått følgende avtale:

Avtalt honorar:_______________ (fylles ut av Kjelsås IL langrenn)

Oslo, den _____ / _____ . 20_____ ___________________________ Sportslig leder / administrativ leder Kjelsås IL langrenn (Fylles ut av Kjelsås IL langrenn)

Spørsmål

Har du spørsmål kan du kontakte


Administrativ leder
Tove Vidje
tove@kjelsaas.no 
920 880 19

Levert av IdrettenOnline