Oppdragsavtale

Skjema/avtale for instruktører ved aktiviteter i regi av Kjelsås IL langrenn. Dette er en forenklet kontrakt som du må fylle ut for at vi skal kunne gi deg honorar i henhold til avtale.

Instruktøravtale for Kjelsås IL langrenn

Avtalen er mellom 
Kjelsås IL (org. nr. 975 663 450) 
Pb 13 Kjelsås
0411 Oslo
Telefon: 91911913 - Epost: kontoret@kjelsaas.no

og

heretter kalt instruktør er det inngått følgende avtale:


Resten fylles ut av Kjelsås IL langrenn

Avtalt honorar:_______________ 

(fylles ut av Kjelsås IL langrenn)


Oslo, den          /          . 20_______________________________

Sportslig leder / administrativ leder

Kjelsås IL, Langrenn

Spørsmål

Har du spørsmål kan du kontakte.

Administrativ leder
Tove Vidje
tove@kjelsaas.no
920 88 019